Monday, September 9, 2013

breaking dawn

1. laptop..check
2. new cellphone..check
3. my mom old cellphone..check
4. maynard's watch(lost and found after a week,careless habit)

buti nlang walang nagising kundi baka lalong nagulo,
baka me dala pang patalim or worst gun,alam naman natin sa panahong
ito sa konting barya,buhay agad ang kapalit...be safe!!!

No comments:

Post a Comment