Monday, September 9, 2013

breaking dawn

1. laptop..check
2. new cellphone..check
3. my mom old cellphone..check
4. maynard's watch(lost and found after a week,careless habit)

buti nlang walang nagising kundi baka lalong nagulo,
baka me dala pang patalim or worst gun,alam naman natin sa panahong
ito sa konting barya,buhay agad ang kapalit...be safe!!!