Friday, February 8, 2013

para kay b

"bakit,ang fate lang ba ng babae ay ang makatagpo ng tamang lalaki?. -irene

No comments:

Post a Comment